Čovek je poslednja karika u audio lancu i zvučnik treba da emituje zvučne talase u rasponu od 20-20.000 Hz.

Zvučnik postiže bolju efikasnost i najbolji mogući zvuk ugradnjom u zvučne kutije.

Jedan zvučnik ne može optimalno preneti celo ton-frekventno područje, nego se koriste dva ili više njih.

Da bi se svakom zvučniku osigurale frekvencije koje može optimalno preneti, koriste se frekvencijske skretnice.

Jedan od elemenata pasivnih frekvencijskih skretnica, pored kondenzatora i otpornika, jesu kalemovi ili prigušnice.

ELSINORE_KALEMOVIKalemovi vazdušni - 0.1 mH/1.0 mm, 0.47 mH/1.2 mm, 2.0 mH/1.2 mm i   3.9 mH/1.4 mm za projekat Elsinore mk6 Skretnica_elsinoreSkretnica u fazi izrade za projekat Elsinore mk6
(sa dozvolom domaćeg samograditelja)
Kalem 14 mHKalemovi vazdušni
1.3 mH/1.6 mm i 14 mH/1.8 mm (15 cm prečnik)
Special edition
"Special edition 6.5 mH/1.0 mm"
za one koji ostave malo prostora u kutiji za skretnicu
Kalemovi_plasticniKalemovi na telu
1.0 mH/1.0 mm i 1.5 mH/1.0 mm
Kalemovi_plasticni-2Visoke induktivnosti sa tankom žicom
9 mH i 5 mH sa žicom 1.0 mm
E-trafo_kalemE trafo kalemovi
2.4 mH/1.3 mm
E_kalem+skretnicaSkretnica sa E trafo kalemom za RCF sistem
(sa dozvolom zvučnik servisa VG ELEKTRO)
Trafo kalem 2 komEI trafo kalemovi
13 mH sa žicom 1.5 mm i otpornošću 0.23 ohm
Trafo kalem za JBL sistem
Skretnica sa trafo kalemom za JBL sistem
(sa dozvolom zvučnik servisa VG ELEKTRO)
DC induktor cevni manji DC induktor za ispravljače cevnih napona
200 Vdc/30 H/30 mAdc/100 Hz/446 ohm
DC induktor cevni veci
DC induktor za ispravljače cevnih napona
400 Vdc/10 H/100 mAdc/100 Hz/117 ohm
VariometarVariometar (promenljiva induktivnost)
18÷5 mH/1.5 mm/0.26 ohm
 
Trafo_kalemovi_visestrukiTrafo kalemovi sa višestrukim izvodima
- 5.4 / 9.5 / 10.9 mH - EI4 - 1.7 mm
- 4.7 / 6.8 / 10.9 mH - EI4 - 1.7 mm
       
 
LOGO_FININAMOTAJI www.fininamotaji.in.rs
 
       
web dizajn: Fini namotaji