Čovek je poslednja karika u audio lancu i zvučnik treba da emituje zvučne talase u rasponu od 20 ÷ 20.000 Hz.

Zvučnik postiže bolju efikasnost i najbolji mogući zvuk ugradnjom u zvučne kutije.

Jedan zvučnik ne može optimalno preneti celo ton-frekventno područje, nego se koriste dva ili više njih.

Da bi se svakom zvučniku osigurale frekvencije koje može optimalno preneti, koriste se frekvencijske skretnice.

Jedan od elemenata pasivnih frekvencijskih skretnica, pored kondenzatora i otpornika, jesu kalemovi ili prigušnice.

ELSINORE_KALEMOVIKalemovi vazdušni - 0.1 mH/1.0 mm, 0.47 mH/1.2 mm, 2.0 mH/1.2 mm i   3.9 mH/1.4 mm za projekat Elsinore mk6 Skretnica_elsinoreSkretnica u fazi izrade za projekat Elsinore mk6
(sa dozvolom domaćeg samograditelja)
Kalem_14_mHVarijanta X = Laki uslovi rada i do 80°C = vezice + lakiran
(Kalemovi vazdušni 1.3 mH/1.6 mm i 14 mH/1.8 mm (15 cm prečnik))
Kalemovi_samonoseciVarijanta Y = Srednji uslovi rada i do 180°C = impregniran + zapečen
(Kalemovi vazd. 0.15 mH/1.2 mm, 1.2 mH/1.6 mm, 3.3mH i 4.7mH/2.0 mm)
Kalemovi_keperisaniVarijanta Z = Teški uslovi rada i do 130°C = omotan + lakiran
(Kalemovi vazdušni)
Male_prigusniceMale prigušnice 0.78 mH prečnika 20 mm i CuL∅=0.4 mm
(Elektronamotaji za različitu namenu)
Special edition"Special edition 6.5 mH / 1.0 mm"
za one koji ostave malo prostora u kutiji za skretnicu
5k2mH_2k0mmKalemovi vazdušni
5.2 mH / 2.0 mm
Kalemovi_plasticniKalemovi na telu
1.0 mH / 1.0 mm i 1.5 mH / 1.0 mm
Kalemovi_plasticni-2Visoke induktivnosti sa tankom žicom
9 mH i 5 mH / 1.0 mm
E-trafo_kalemE trafo kalemovi
2.4 mH / 1.3 mm
Skretnica-HodalicPrimer elektro umerene i korektno napravljene skretnice
(sa dozvolom domaćeg konstruktora)
Trafo kalem 2 komEI trafo kalemovi
13 mH / 1.5 mm / 0.23 Ω
Skretnica sa trafo kalemom
Skretnica sa trafo kalemom
(sa dozvolom domaćeg samograditelja)
Komutacioni_induktorAC Komutacioni induktor za smanjenje komutacionih pojava
50 Hz / 230 V~ / 2% / 2 A~
Common_mode_induktorCommon Mode induktor
50 Hz / 230 V~ / 2×8.5 mH / 8.0 A~
DC induktor cevni manji DC induktor za ispravljače cevnih napona
200 Vdc / 30 H / 30 mAdc / 100 Hz / 446 Ω
Cevni_induktor
DC induktor za ispravljače cevnih napona
400 Vdc / 5 H / 250 mAdc / 100 Hz / 84 Ω
VariometarVariometar (promenljiva induktivnost)
18÷5 mH / 1.5 mm / 0.26 Ω
(za nisko frekventna kola)
MRT_1-1
Mrežni Rastavni Transformator 1:1
za elektrostatičko odvajanje - MRT 1:1
230 V~ / 230 V~ / 1.07 A~ / elektrostatički ekran / 0.9 T
Trafo_kalemovi_visestrukiTrafo kalemovi sa višestrukim izvodima
- 5.4 / 9.5 / 10.9 mH - EI4 - 1.7 mm
- 4.7 / 6.8 / 10.9 mH - EI4 - 1.7 mm
       
 
LOGO_FININAMOTAJI www.fininamotaji.in.rs
 
       
web izrada: Fini namotaji