O nama
masina
Ra~unaqka za vazdu{ni kalem
Masina[klopocija za krupan najlon kalema Kontrola_LCR_instrumentomKontrola vazdu{nog kalema LCR-metrom
Program_dc_induktor               Ra~unaqka za DC induktor

- Projektovawe prema standardu IEC61558-1 i IEC61558-2-20
- Baza podataka svih trafo limova (materijala i oblika)
- Dijagramski prikaz karakteristika materijala trafo limova
- Baza podataka kalemskih tela (materijala i oblika)
- Baza podataka izolacionih materijala
- Postupak prora~una
- Prikaz konstrukcionih podataka i kompletan tro{ak
- Tehnolo{ki podaci za izradu (materijali, postupak, vreme)
- Ispitivawe i merewe karakteristika gotovog proizvoda
Domaca_motalica
Samogradwa za ultra tanku `icu
Kontrola DC induktoraKontrola DC induktora mernom opremom

Mrezni trafo.proracun 1

Mrezni_trafo-proracun-2
      Ra~unaqka za mre`ni transformator

- Projektovawe prema standardu IEC61558-1
- Baza podataka svih trafo limova (materijala i oblika)
- Dijagramski prikaz karakteristika materijala trafo limova
- Baza podataka kalemskih tela (materijala i oblika)
- Baza podataka izolacionih materijala
- Postupak prora~una (5 sekundarnih kola)
- Prikaz konstrukcionih podataka i kompletan tro{ak
- Tehnolo{ki podaci za izradu (materijali, postupak, vreme)
- Ispitivawe i merewe karakteristika gotovog proizvoda

Samogradnja za tanku zicuSamogradwa za tanku `icu Kontrola trafoaKontrola transformatora mernom opremom
Rucna_motalicaRu~ni poluautomatik za eksperimente Priprema_izolacijePriprema izolacije PametPamet - ??

LOGO_FININAMOTAJI www.fininamotaji.in.rs