Audio volt-metar

merni opsezi:  10 mV, 50 mV, 100 mV, 500 mV, 1V, 5V, 10V, 50V
sa stranice www.redcircuits.com

AUDIO_MILIVOLT-METAR

Napomene:

- Kontakte J2 i J3 spojiti sa multi-metrom mernog opsega 50µA ili ugraditi analogni ugradni instrument (horizontalni ili vertikalni) mernog opsega 50µA (110x83x24 mm).
- Prekidač SW2 umnožava 5 puta prikazane opsege merenja.
- Merni opsezi: 10mV, 50mV, 100mV, 500mV, 1V, 5V, 10V, 50V.
- Namestiti R11 da očitava 1V u 1V mernom opsegu, sa sinusnim talasom ulaza 1V @ 1KHz.
- Uporediti očitavanje sa drugim preciznim milivolt-metrom ili sa osciloskopom.
- Osciloskop mora očitavati sinusni talas 2.828V amplitude peak to peak.
- Frekventni odgovor je ravan u opsegu 20Hz-20KHz.
- Ako imate teškoće u pronalaženju vrednosti otpora za R1, R2, R3 & R4, Vi možete upotrebiti sledeći trik:
       R1 = 10M + 1M paralelno
       R2 = 1M + 100K paralelno
       R3 = 100K + 10K paralelno
       R4 = 1K2 + 6K8 paralelno
       Svi otpornici su 1/4W 1%.

Delovi:
- R1=909K 1/2W 1% Metalfilm
- R2=90K9 1/2W 1% Metalfilm
- R3=9K09 1/2W 1% Metalfilm
- R4=1K01 1/2W 1% Metalfilm
- R5=100K 1/4W
- R6=2M2 1/4W
- R7=82K 1/4W
- R8=12K 1/4W
- R9=1K2 1/4W
- R10=3K3 1/4W
- R11=200R 1/2W Trimer kermet
- C1=330nF 63V Poliester
- C2,C3=100µF 25V Elektrolit
- C4=220µF 25V Elektrolit
- C5=33pF 63V Polistiren
- C6=2µ2 63V Elektrolit
- D1,D2,D3,D4=1N4148 75V 150mA
- IC1=CA3140 Operaciono pojačalo
- IC2=CA3130 Operaciono pojačalo
- SW1=2-položajni 5-stazni obrtni preklopnik
- SW2=SPDT prekidač (Single Pole Double Throw)
- J1=RCA audio priključak
- J2,J3=4 mm priključak
- B1=9V PP3 Baterija
- Priključak za 9V PP3 bateriju
AUDIOMILIVOLTMETAR-3D_IZGLED

AUDIOMILIVOLTMETAR-2D_IZGLED


AUDIOMILIVOLTMETAR-STAMPANE_VEZE

Klikni na sliku gore - razmera 1:1.

Klikni na sliku levo.

 

 

LOGO_FININAMOTAJI www.fininamotaji.in.rs